Posted on: June 29, 2021 Posted by: masterlee Comments: 0

Tuyển  tập preset  travel  cực đỉnh Link  google  drive làm  theo  hướng dẫn  dưới  bài  viết  nhé  

 

Link  tải : https://drive.google.com/drive/folders/16InTaRnO3wyLpxmmj-fw8GMCI73-2iQp?usp=sharing

 

  Tuyển tập vintage preset lightroom link googledriver